Bod č.6.:

ÚKEP/5 - Žádost o dotaci z OPZ na projekt „Efektivní veřejná správa - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:212 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX