Bod č.4.:

EK/1 - 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinv.dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22.MŠ,Z.Wintra 19,Plzeň na projekt"Šablony 22.MŠ Plzeň"a pro 44.MŠ,Tomanova 3,5,Plzeň na projekt"Šablony 44.MŠ Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 10/2017)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace (22.MŠ))
Příloha č.3 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace (44.MŠ))
Příloha č.4 (usn. RMO 3 č. 26 z 6.2.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:40 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX