Bod č.5.:

EK/2 - 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 -přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22.MŠ,Z.Wintra 19,Plzeň,24.MŠ,Schwarzova 4,Plzeň a 70.MŠ,Waltrova 26,Plzeň na pořádání akcí

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 11/2017)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 162 z 20.4.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:41 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX