Bod č.6.:

EK/3 - Poskytnutí fin.prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017,12.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - převod fin.prostř.z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí fin.prostředků příspěvkovým org.města Plzně

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 12/2017)
Příloha č.2 (Žádost P1)
Příloha č.3 (Žádost P2)
Příloha č.4 (Usn. FV ZMO 3 č. 4/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:42 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX