Bod č.7.:

EK/4 - 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 12/2016 - 03/2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 13/2017)
Příloha č.2 (Sdělení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:43 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX