Bod č.8.:

EK/5 - 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD)

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 14/2017)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Sdělení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:44 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX