Bod č.9.:

EK/6 - 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 63.MŠ, Lábkova 30, Plzeň na projekt "Šablony 63. MŠ Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 15/2017)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (usn. RMO 3 č. 26 z 6.2.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:45 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX