Bod č.19.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu MMP - dotčení správci)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8 důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX