Bod č.20.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt "Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o partnerství a vzáj. spolupráci za účelem realizace projektu "Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec")
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 20 ze dne 5.4.2016)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 23 ze dne 18.5.2017)
Příloha č.4 (Usnesení Zastupitelstva města Starý Plzenec č. 16.04/2017 ze dne 15.5.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:291 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX