Bod č.10.:

EK/7 - 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí dotace na výkon sociální práce

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 16/2017)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Rozdělení dotace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:46 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX