Bod č.11.:

EK/8 - 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 17/2017)
Příloha č.2 (Žádost o provedení rozpočtového opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:47 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX