Bod č.8.:

EAP/2 - Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 6/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX