Bod č.4.:

PRIM/2 - Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Starý Plzenec o odchytu toulavých a opuštěných zvířat

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (*)
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:276 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX