Bod č.83a.:

PRIM/2 - Koncepce komunikační strategie města Plzně pro období 2017 až 2020

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Koncepce komunikační strategie města Plzně pro období 2017 - 2020) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX