Bod č.8a.:

NámK/3 - Podání žádosti o dotaci MV – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň - Koterov“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 22/2017 ze dne 18. 5. 2017)
Příloha č.2 (2. Čestné prohlášení starosty MO2 - Slovany)
Příloha č.3 (3. Katastrální situační výkres z PD)
Příloha č.4 (4. Situace stavby z PD)
Předloženo na stůl č.1 (nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:215 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX