Bod č.8b.:

NámK/4 - Podání žádosti o dotaci MV- GŘ HZS ČR pro projekt „Přístavba hasičské zbrojnice Litice“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: usnesení ZMO č. 40/17 ze dne 15. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:216 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX