Bod č.9.:

EAP/3 - Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX