Bod č.17.:

TAJ/4 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2017

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 10. 4. 2017)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 15. 5. 2017)
Informativní zpráva č.3 (Zápis 12. 6. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX