Bod č.18.:

TAJ/5 - Kontrola vybrané investiční akce "Výstavba komunikací Na Výsluní"

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zpráva z kontroly)
Informativní zpráva č.2 (Usnesení ZMO P2 č. 78/2016)
Informativní zpráva č.3 (Situační výkres)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX