Bod č.14.:

MAI/2 - Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Tabulka)
Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX