Bod č.15.:

MAI/3 - Současný stav a další záměry v lokalitách „kasárna Slovany“, „kasárna Světovar“ a ve věci budovy bývalé porodnice na Čapkovo náměstí

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Výpis z KN, mapka - kasárna Slovany)
Informativní zpráva č.2 (Mapka - kasárna Světovar )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX