Bod č.14.:

SVV/1 - Pojmenování - prodloužení ulice Lašitov v k. ú. Valcha

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:49 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX