Bod č.15.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 19. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 26. jednání KV ZMO3)
Příloha č.2 (Zápis z 27. jednání KV ZMO3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:50 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX