Bod č.11.:

TAJ/3 - Průběh návštěvy ministra vnitra Milana Chovance a ministryně školství Kateřiny Valachové ve městě Plzni, s uvedením přínosu pro MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX