Bod č.10.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX