Bod č.7.:

EAP/6 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2017

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hosp 1 - 3 2017 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hosp 1 - 3 2017 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1 - 3 2017 - textová část) (*)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1 - 3 2017 - tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX