Bod č.13.:

SSI/1 - Výstavba nového pavilonu - 55.MŠ, Mandlova 6, Plzeň

(předkladatel:Radislav Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha1)
Příloha č.2 (příloha 2)
Příloha č.3 (příloha 3)
Příloha č.4 (příloha 4)
Příloha č.5 (příloha 5)
Příloha č.6 (příloha 6)
Příloha č.7 (příloha 7)
Příloha č.8 (příloha 8)
Příloha č.9 (příloha 9)
Příloha č.10 (příloha 10)
Příloha č.11 (příloha 11)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX