Bod č.48.:

OI/1 - Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci - Uzel Plzeň, 3. stavba

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci - Uzel Plzeň, 3. stavba)
Důvodová zpráva (Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci - Uzel Plzeň, 3. stavba)
Příloha č.1 (Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci - Uzel Plzeň, 3. stavba)
Příloha č.2 (Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci - Uzel Plzeň, 3. stavba)
Příloha č.3 (Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci - Uzel Plzeň, 3. stavba)
Příloha č.4 (Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci - Uzel Plzeň, 3. stavba)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:319 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX