Bod č.35.:

OK/1 - Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2017

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů 2017)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí o dotaci - Rezidenční pobyty 2017)
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání Odborné poroty rezidenčních pobytů pro rok 2017 ze dne 19. 5. 2017)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k 3 žádostem posuzovaných v rámci "Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2017")
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:306 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX