Bod č.5.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení z 19.zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:364 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX