Bod č.6.:

RMO1/3 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 )
Příloha (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:365 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX