Bod č.9.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:368 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX