Bod č.10.:

KV1/2 - Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Zpráva o činnosti Jiřího Winkelhöfera, předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:369 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX