Bod č.12.:

RMO1/4 - Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Usnesení RMO 1 č. 138 ze dne 16. 5. 2017)
Příloha č.2 (písemná interpelace Ing. Ženíška)
Příloha č.3 (vyřízení písemné interpelace - Ing. Ženíšek)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:371 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX