Bod č.12.:

EK/9 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací a finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost č. 25)
Příloha č.2 (Žádost č. 26)
Příloha č.3 (Žádost č. 27)
Příloha č.4 (Žádost č. 28)
Příloha č.5 (Žádost č. 29)
Příloha č.6 (Žádost č. 30)
Příloha č.7 (Žádost č. 31)
Příloha č.8 (Žádost č. 32)
Příloha č.9 (Žádost č. 33)
Příloha č.10 (Žádost č. 34)
Příloha č.11 (Žádost č. 35)
Příloha č.12 (Žádost č. 36)
Příloha č.13 (Žádost č. P3)
Příloha č.14 (Usn. FV ZMO 3 č. 5/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:48 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX