Bod č.13.:

ST1/4 - Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednací řád před změnou)
Příloha č.2 (Jednací řád po změně)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO 1 č. 171 ze dne 22. 5. 2012)
Příloha č.4 (Usnesení ZMO 1 č. 266 ze dne 22. 1. 2013)
Příloha č.5 (Usnesení ZMO 1 č. 172 ze dne 20. 1. 2016)
Příloha č.6 (Usnesení ZMO 1 č. 221 ze dne 25. 5. 2016)
Příloha č.7 (Usnesení ZMO 1 č. 279 ze dne 14. 9. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:372 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX