Bod č.14.:

RMO1/5 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2017

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozbor hospodaření k 31.3. 2017 - tabulková část)
Příloha č.2 (rozbor hospodaření k 31.3. 2017 - textová část)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:373 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX