Bod č.15.:

RMO1/6 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 14 - 25, blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:374 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX