Bod č.16.:

RMO1/7 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a kultury nebo jinak veřejně prospěšné účely

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka dotací včetně návrhu komise)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise pro sport, mládež a kulturu)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor) (*)
Příloha č.4 (Dotační program na sport a kulturu na 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:375 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX