Bod č.18.:

RMO1/9 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro ZOO a BZ města Plzně na akci "Děti baví děti"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o poskytnutí finančních prostředků)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření č. 26)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:377 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX