Bod č.19.:

RMO1/10 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt "Nedám se!"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (převod finančních prostředků na projekt "Nedám se!" )
Důvodová zpráva (převod finančních prostředků na projekt "Nedám se!" )
Příloha č.1 (příloha č. 1)
Příloha č.2 (příloha č. 2)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:378 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX