Bod č.20.:

RMO1/11 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro 31. ZŠ Plzeň a Boleveckou ZŠ Plzeň

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost 31. ZŠ Plzeň)
Příloha č.2 (Žádost Bolevecké ZŠ Plzeň )
Příloha č.3 (RO č. 28)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:379 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX