Bod č.22.:

RMO1/13 - Vyjednání možné kompenzace finančních prostředků vynaložených na zpracování projektové dokumentace "Mateřská škola - Kotíkovská ulice, Plzeň"

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 357/2017)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 24/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:381 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX