Bod č.24.:

ST1/6 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis ze zasedání KV ZMO 1 ze dne 24.4.17 )
Příloha č.2 (Zápis ze zasedání KV ZMO 1 ze dne 15.5.17 )
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání FV ZMO 1 ze dne 22.5.17 )
Příloha č.4 (zápis ze zasedání FV ZMO 1 ze dne 12.6.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX