Bod č.25.:

ST1/7 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (informativní zpráva - klokánkovací křesla + IP telefony)
Příloha č.2 (informativní zpráva - seminář ZMO 1)
Příloha č.3 (informativní zpráva - Den Bolevce)
Příloha č.4 (informativní zpráva - TPMC)
Příloha č.5 (informativní zpráva - kniha Plzeň a Bolevec za velké války)
Příloha č.6 (informativní zpráva - místa pro ubytování MO 1)
Příloha č.7 (Informativní zpráva - zákaz využívání komunikačních médií obce k volební kampani)
Příloha č.8 (informativní zpráva - děkovný dopis ředitele FN)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:384 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX