Bod č.23.:

MST1/1 - Změna nositele úkolu a zodpovědné osoby v usnesení ZMO Plzeň 1 č.257 ze dne 22. 6. 2016

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA; PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení č.1 (Původně předložený návrh usnesení)
Návrh usnesení č.2 (Nová verze návrhu usnesení)
Důvodová zpráva č.1 (Původně předložená důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.2 (Nová verze důvodové zprávy)
Příloha č.2 (Příloha nového návrhu usnesení - usnesení ZMO 1 č. 257 ze dne 22. 6. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:382 rok:2017

53. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX