Bod č.10.:

ŘÚSO/1 - Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled projektů doporučených pracovní skupinou k projednání v RMP a ZMP )
Příloha č.2 (Konkrétní projekty č. 1 – 24)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:281 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX