Bod č.33.:

ŘÚSO/2 - Změna zřizovací listiny Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost DJKT č. j. MMP/979717 ze dne 18. 4 .2017)
Příloha č.2 (Úplné znění zřizovací listiny DJKT se zapracovanými revizemi)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:304 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX