Bod č.16.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 19. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis z Osadního výboru Valcha)
Příloha č.2 (zápis z Osadního výboru Valcha)
Příloha č.3 (zápis z Osadního výboru Radobyčice)
Příloha č.4 (zápis z Osadního výboru Radobyčice)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:51 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX