Bod č.32.:

ŘÚSO+OI/1 - Rozpočtové opatření v návaznosti na přijetí daru od Plzeňského kraje na zpracování projektové dokumentace projektu „Sloni na Mži“

(předkladatel:nám. Baxa, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení Zastupitelstva PK č. 272/17 ze dne 12. června 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX